Tresor Iconec Bracelet - White Enamel with Diamonds

$3,150.00

1 Motif in Yellow Gold with White Enamel and Diamonds