Tresor Iconec Pendant with Diamonds (White)

$3,600.00

Yellow Gold with White Enamel and Diamonds